Dla wystawców

Kliknij, aby pobrać karty zgłoszenia na 47 Opolskie Targi Budownictwa „Mój Dom”:

Strona 1 Karty Zgłoszenia | Strona 2 Karty Zgłoszenia

Udział w Targach jest jedną z klasycznych i bezkonkurencyjnych form promocji bezpośredniej nie tylko firmy, ale przede wszystkim produktu. Żaden z istniejących na rynku nośników reklamy nie zapewni prezentacji produktu w sposób bezpośrednio oddziałujący na decyzję kontrahenta. Kontakt bezpośredni, konfrontacja oraz wyczerpujące informacje udzielone klientowi stanowią o sukcesie w tworzeniu wizerunku marki czy firmy, pozwalają na zapoznanie się z oczekiwaniami klienta i dostosowaniem się do jego potrzeb.

Pokładamy nadzieję, iż poniższe informacje pomogą Państwu w sprawnym i rzetelnym przygotowaniu się do bezpośredniej promocji Firmy.

 1. Powierzchnia wystawiennicza:
  • niezabudowana
  • zabudowana
 2. Dodatkowe wyposażenie
 3. Montaż stoisk
 4. Demontaż stoisk
 5. Identyfikatory
 6. Parking
 7. Zgłoszenie produktu do nagrody
 8. Ochrona
 9. Wpis do Magazynu Targowego
 10. Inne formy promocji oraz dodatkowe usługi

1. Najmniejszą powierzchnią wystawienniczą jest powierzchnia 6m.

Wyróżniamy trzy typy powierzchni wystawienniczej:

* dotyczy zarówno powierzchni niezabudowanej jak i zabudowanej.

– Powierzchnia szeregowa: powierzchnia zamknięta z trzech stron, może być to powierzchnia zabudowana lub niezabudowana.

– Powierzchnia narożna otwarta z dwóch stron: powierzchnia zamknięta z dwóch stron, stoisko zostaje otwarte z prawej lub lewej strony.

– Powierzchnia półwyspowa: powierzchnia otwarta z trzech stron.

1.1. Powierzchnia niezabudowana:

Powierzchnia ta pozwala na aranżację stoiska według projektu oraz zapotrzebowania wystawcy.

– Jest to powierzchnia nieuzbrojona, pozbawiona zabudowy oraz dodatkowego wyposażenia.

Powierzchnię niezabudowaną można za dodatkową opłatą:

– uzbroić w podłączenie energii elektrycznej

– zabudować systemem oktanorma

– wyposażyć w meble

Ceny w zakładce „Cennik”

1.2. Powierzchnia zabudowana:

– Jest to powierzchnia zabudowana systemem oktanorma

– Zabudowy dokonuje Organizator na podstawie Zlecenia złożonego przez Wystawcę

* oktanorma – system zabudowy składający się z białych ścian wiórowych o wymiarach 2,5 m↨ na 1m↔, połączonych aluminiowymi profilami.

1.2.Powierzchnia zabudowana zawiera:

– ściany oktanorma

– fryz z wyklejeniem nazwy firmy (czcionka Arial – kolor folii czarny lub granatowy)

– podłączenie energii elektrycznej 2kw z gniazdkiem oraz z jej zużyciem

– wykładzinę w kolorze ustalonym przez Organizatora

Za dodatkową opłatą możliwe jest wyposażenie stoiska w meble.

Ceny w zakładce „Cennik”

1.3. Środki ostrożności:

Uwaga! do ścian zabudowy oraz profili aluminiowych nie wolno wkręcać, przewiercać lub przyklejać żadnych elementów.

Za powstałe szkody Organizator obciąży finansowo Wystawcę.

2. Dodatkowe wyposażenie:

Za dodatkowe wyposażenie uważa się meble oraz doprowadzenie energii elektrycznej.

Wykaz Dodatkowego Wyposażenia znajduje się na Karcie Zgłoszenia.

3. Montaż Stoiska:

Montaż stoiska odbywać się powinien w sposób nie blokujący przejść w ciągach komunikacyjnych oraz niezakłócający prac montażowych na sąsiednich stoiskach.

3.1 Montaż stoiska przy zamówieniu powierzchni niezabudowanej:

odbywa się od godz. 8.00 rano na 24h przed rozpoczęciem pierwszego dnia targowego.

3.2 Montaż stoiska przy zamówieniu powierzchni zabudowanej odbywa się od godz. 8.00 rano na 24h przed rozpoczęciem pierwszego dnia targowego.

3.3 Środki ostrożności:

– obowiązuje całkowity zakaz kotwiczenia, wkręcania i mocowania eksponatów do podłoża,

– klejenie wykładzin odbywać się może tylko przy zastosowaniu odpowiednich taśm do wykładzin nie pozostawiających kleistych śladów na parkiecie.

4. Demontaż stoiska:

– Demontaż stoiska powinien odbywać w sposób nie blokujący przejść w ciągach komunikacyjnych oraz nie zakłócający prac demontażowych na sąsiednich stoiskach.

– Demontaż stoiska rozpoczyna się nie wcześniej jak o godz. 18.30 ostatniego dnia targowego i kończy się o godz. 24.00 tego samego dnia.

– Możliwe jest przechowanie mniejszych elementów wyposażenia stoiska np. sprzęt komputerowy w Biurze Targów.

4.1. Środki ostrożności:

– Ze względów bezpieczeństwa nie wolno demontować stoisk wcześniej niż po opuszczeniu zwiedzających terenu targowego.

– Samochody dostawcze nie będą wpuszczane wcześniej niż o godz. 18.30 w ostatnim dniu targowym.

– Wystawca, który zacznie demontować stoisko wcześniej niż podana godzina przez Organizatora zostanie obciążony karą pieniężną zgodnie z Regulaminem Targów.

5. Identyfikatory:

-Wystawcy przysługują 2 identyfikatory na każde 6 m² oraz po 1 na każde rozpoczęte 6 m²

– Identyfikatory są bezpłatne i do odbioru w Biurze Targów w dniu montażu stoiska.

6. Parking:

– Parking jest bezpłatny

– Parking zlokalizowany jest oraz oznaczony w okolicy Centrum Wystawienniczo-Kongresowego „(CWK)”

6.1 Środki ostrożności:

– Prosimy wystawcę oraz jego pracowników o pozostawienie w miejscu widocznym dla Obsługi Targów kart z informacją o nazwie firmy i nr telefonu do kierowcy.

– Nie wolno zastawiać bram wjazdowych na Tereny Targowe.

7. Zgłoszenie produktu do nagrody:

Zachęcamy wystawców do zgłaszania oferowanych produktów do nagrody.

Nagrody przyznawane na Targach to:

1 Złoty Medal Targów

2 Grand Prix Targów

3 Wyróżnienie Targów

7.1 Zgłoszenia dokonuje producent produktu poprzez złożenie wniosku o przyznanie nagrody w pierwszym dniu targowym w Biurze Targów.

7.2 Wniosek powinien zostać złożony na papierze firmowym zgłaszającego i powinien zawierać opis produktu, jego rekomendację oraz jeżeli istnieje taka potrzeba certyfikaty.

7.3. Ogłoszenie listy laureatów odbywa się poprzez radiowęzeł o godz. 12.00 w ostatnim dniu targowym.

7.4 Nagrody wręczane zostają podczas kolejnej edycji Targów.

8. Ochrona:

Teren Targowy jest chroniony.

Organizator zapewnia dozór terenów targowych w czasie trwania Targów w godzinach od zamknięcia Targów do ich otwarcia w dniu następnym.

9. Wpis do Magazynu Targowego

– Wpis do Magazynu jest bezpłatny

– Wpisu do Magazynu Targowego dokonuje się na podstawie danych zawartych w Karcie Zgłoszenia

– Dane umieszczone w Magazynie Targowym to: nazwa Firmy uczestniczącej w Targach jej adres korespondencyjny, nr telefonów oraz strona www.

– Wpisu do Magazynu Targowego można dokonać najpóźniej 10 dni przed rozpoczęciem Targów.

– Możliwe jest wykupienie powierzchni reklamowych wewnątrz Magazynu Targowego

Ceny w zakładce Cennik

10. Inne formy promocji, dodatkowe usługi:

Możliwe jest po uiszczeniu wcześniejszej opłaty:

– zlecenie wyklejenia ścian zabudowy

– roznoszenie ulotek na terenach targowych*

– zamieszczenie innych wizualnych nośników reklamy w obiekcie (banner, roll-up, plansze reklamowe)*

– wynajęcie hostess

– zlecenie druku folderów reklamowych, ulotek

– zlecenie reklamy przez radiowęzeł

* dotyczy firm nie wykupujących powierzchni wystawienniczej.

Mamy nadzieję iż powyższe informacje w wyczerpujący sposób odpowiedziały na pytania dotyczące Targów, jeśli jednak pojawią się nowe, chętnie odpowiemy na każde z nich.